Jouw geboorteverhaal

GEZIEN – GEHOORD – GELIEFD

De basisbehoefte die elk kind maar ook wij volwassenen nodig hebben!

Hoe was jouw zwangerschap en hoe was de bevalling? Welke start heeft jouw kindje gehad? Hoe heb jij dit als moeder ervaren? En als je dan nagaat dat het voor jouw baby minstens zo spannend, intens, traumatisch of wat dan ook is geweest? Hoeveel impact kan dit dan hebben op het gedrag van je kind?

Een onderliggend geboortetrauma is heel vaak de oorzaak van gedrag- en leerproblemen. Is jouw kind of ben jezelf wellicht gediagnosticeerd met onderstaande ‘labels’ dan kan ik echt wat voor je doen. Als ik jouw geboorteverhaal of dat van je kind in kaart heb gebracht dan zul je zien dat zijn/haar/jouw gedrag en het ‘label’ ineens heel logisch blijken te zijn.
• ADHD
• Autisme
• Asperger
• HSP
• Dyslexie

Er zijn een aantal kenmerken waaraan je kan zien of merken dat de start, dus conceptie-zwangerschap-geboorte, overweldigend is geweest voor je kind of wellicht voor jezelf:
– Nachtmerries
– Woedeaanvallen
– Zindelijkheidsproblemen
– Claimend gedrag
– Motorische problemen
– Hyperactiviteit
– Coördinatie- en evenwichtsproblemen
– Loop problemen
– Spraak- taalachterstand
– Leerproblemen
– Ongepaste woede of timide
– Depressie
– Kan heftig reageren wanneer hij wordt gestimuleerd
– Moeite hebben met oogcontact
– Moeite hebben met hulp vragen
– Woede richting ouders of anderen
– Hooggevoelig
– Gezondheidsproblemen zoals astma en toevallen
– Schadelijk gedrag richting broertje(s) en/of zusje(s)
– Moeite met aanraking (wil niet aangeraakt worden)

GEDRAG wil gezien worden in al zijn puurheid, niet opgelost.

 

 

 

Ik respecteer uw privacygegevens, zie hiervoor mijn privacyverklaring lois kindercoach volgens AVG.